Detektory tlaku na zemi

Detektory tlaku na zemi reagují na změnu tlaku, která je zpravidla průvodním jevem při vstupu osob, či vozidel na pozemek. Tyto zařízení můžou být skryté poměrně hluboko pod povrchem země, a poskytovat tak komplexní přehled o pohybu v zastřežené zóně i v případě, že se rozhodnete zachovat zabezpečení Vašeho neohraničeného majetku v utajení.

Tento prvek elektrického zabezpečovacího systému je cenově dostupný a poskytuje velice přesnou detekci sledovaného prostoru. Jeho implementace ale vyžaduje pravidelnou a důkladnou údržbu, aby se minimalizovalo riziko falešných poplachů.

Mikrovlnné bariéry

V případě, že pozemek není řádně ohraničen oplocením, je možné tuto hranici virtuálně zprostředkovat pomocí prvků elektrického zabezpečovacího systému. Tzv. mikrovlnné bariéry vysílají takřka neviditelné signály mezi dvěma body a nepozorovaně tak detekují jakékoli sebemenší narušení perimetru. Tento typ detektorů se vyznačuje širokým dosahem a spolehlivou detekcí při minimalizací rizika falešných poplachů.

Mikrovlnné bariéry se skvěle hodí k ochraně rozsáhlých perimetrů jako jsou hranice pozemků, či skladů, nebo i průmyslových areálů. Jejich využití je ideální zejména v případech, kdy není možné střežený prostor řádně ohraničit, nebo je žádoucí detekce pohybu a přítomnosti osob na velké vzdálenosti od senzoru.

Nevýhodou tohoto prvku zabezpečovacího systému je však poněkud vyšší cena implementace a náročnější údržba pro bezproblémový chod zařízení. Kvalita detekce může být ovlivněná počasím a povětrnostními podmínkami, a proto je vhodné zabezpečení doplnit také o monitorování kamerovým systémem – s kterým Vám v GREGS rádi poradí naši odborníci.