Úniky plynu v domácnostech bývají nejčastěji způsobeny poruchami plynových spotřebičů jako jsou plynové kotle, ohřívače vody, či sporáky a topná zařízení. Toto riziko může ale také zapříčinit i špatná instalace plynovodů, jejich fyzické poškození a další enviromentální faktory. Proto je v rámci prevence důležité realizovat plynové instalace výhradně s renomovanými společnostmi, které jsou na tyto práce certifikovány a oprávněny dle všech platných předpisů. Také je potřeba dbát na pravidelné revize a údržbu všech plynových zařízení, aby bylo únikům plynu možno předejít do co největší možný míry.

I když úniky plynu nejsou tak časté, je potřeba věnovat prevenci tohoto enviromentálního rizika zvýšenou pozornost. Unik plynu CO2 v nemovitosti totižto může potenciálně ohrozit obyvatele domácnosti otravou a/anebo v kombinaci s ohněm zapříčinit i nebezpečí vzniku ničivé exploze.

Pro spolehlivou, a především včasnou detekci úniku plynu v nemovitostech je elektrický zabezpečovací systém vybaven takzvaným detektorem úniku plynu. Ten zpravidla funguje na bázi elektrochemické detekce, která CO2 absorbuje z ovzduší při kontaktu se senzorem a na základě měření změny chemické reakce vyhodnotí přítomnost oxidu uhličitého ve vzduchu.

Detektor úniku plynu na principu elektrochemické detekce je navržen tak, aby byl schopen detekovat i nízké koncentrace CO2 a poskytoval rychlou reakci na potenciálně nebezpečnou situaci. Pro komplexní ochranu nemovitosti před touto hrozbou je vhodné detektory úniku plynu instalovat ve všech místnostech, kde se nacházejí plynové rozvody a spotřebiče. Zejména se jedná o kuchyně, sklepní prostory, garáže a případně i ložnice či obývací pokoje.