Jak již bylo zmíněno v našem článku o ochraně majetku u zabezpečení nemovitosti je důležité, aby byl čas výjezdu bezpečnostní agentury kratší nežli potenciální čas narušení objektu.“ A to je možno u ochrany pláště budovy docílit vícero způsoby…

Režimová opatření

Režimová opatření se ve všeobecnosti spájejí s kamerovými systémy a ostrahou; ovšem v návaznosti na klasickou situaci, kde je chráněným objektem rodinný dům je možné si pod tímto pojmem představit úplně běžné zásady bezpečnosti:

Důsledné zamykání nemovitosti při odchodu

Kontrolu uzavřenosti objektu včetně všech oken a dveří

• Kontrolu oprávněnosti vstupu osob (o které se mimochodem dočtete i v našem článku – jak vítat nezvané hosty)

Zastřežení objektu s důrazem na všechna přístupová místa..

Mechanické zábranní prostředky

Zvýšení odolnosti pláště budovy většinou úzce souvisí právě s otvorovými výplněmi; a to:

• Využitím dveří s vyšším stupněm odolnosti

• Implementací bezpečnějšího zámkového mechanismu

• Implementací mříží na oknech a dveřích

• Osazením bezpečnostních dveřních a okenních závor

• Atd.

V neposlední řadě je však důležité být o pokusu o narušení objektu informováni dřív, než dojde k jeho poškození; a od toho jsou tu naše profesionální elektrické zabezpečovací systémy – GREGS.