Nejdůležitějším faktorem, proč zajistit prostorovou zónu nemovitosti je, že většina cenného, hmotného a/anebo nehmotného majetku se nachází právě uvnitř. Ba co víc, uvnitř budovy se zpravidla nachází i to nejcennější co vůbec máme – a to jsou naše životy a zdraví.

Krom toho, že ochrana prostoru zprostředkuje zabezpečení té nejcitlivější zóny z hlediska narušení, může hrát velice důležitou roli i v ochraně citlivých informací a dat před neoprávněným přístupem jakýchkoli neoprávněných osob.

Bezpečnostní opatření uvnitř objektu pomáhají minimalizovat riziko krádeží, vandalismu, poškození majetku či jiných nežádoucích událostí. Ačkoli je nutné o zabezpečení objektu uvažovat jako o celku, je potřeba podotknout, že správně implementovaná prostorová ochrana může díky včasné indikaci narušení, v návaznosti na výjezd bezpečnostní agentury, ušetřit i nemalé finanční prostředky.

V neposlední řade nesmíme zapomínat, že zabezpečení prostoru ve všeobecnosti ovlivňuje nejen bezpečnostní úroveň objektu a jeho hodnotu, ale také mnohonásobně zvyšuje i pocit bezpečí všech obyvatel, což přispívá celkové fyzické a duševní pohodě v domácnosti.