Hlavním účelem každého elektrického zabezpečovacího systému je především ochrana majetku. Ta může být zprostředkována jak odstrašovací funkcí systému, tak i faktem, že pokud je EZS implementován správně, platí:

„Čas výjezdu bezpečnostní agentury je kratší než čas krádeže“ – což v praxi znamená, že zabezpečovací systém pokus o vnik deteguje a upozorní na něj dřív, než se zloději podaří dostat dovnitř. Zasmluvněná bezpečnostní agentura posléze zorganizuje výjezd pro prověření poplachu a v ideálním případě dorazí dřív, než pachatel stihne napáchat jakékoli značné škody na majetku.

V této na první pohled jednoduché rovnici ovšem hraje roli vícero faktorů jako: odolnost systému, detekce narušení, a doba dojezdu bezpečnostní agentury; s těmi Vám však v GREGS při návrhu systému rádi poradíme a připravíme pro Vás systém na míru.

Ochrana majetku může být také realizována formou prevence enviromentálních hrozeb. Včasná detekce změn v prostředí (např. úniku plynu, zvýšené teploty, atd) totižto pomáhá předejít vzniku závažnějších nežádoucích události, které by mohly zapříčinit škody na majetku či zdraví a životech osob.

Ať už ale považujete za ochranu Vašeho majetku kteroukoli funkci EZS, důležité je, že jste v bezpečí a máte neustálý přehled o veškerém dění ve Vaší domácnosti.